Страница 1 од 1

Саопштење о прикупљеној помоћи угроженима у катастрофалним п

Послато: 05 Јун 2014, 13:09
од pepeljuginadobravila
Савез инжењера и техничара Србије - СИТС, чланови Управног одбора и запослени у Савезу издвојили су око 230.000 динара, као свој допринос за хуманитарну помоћ у отклањању штета и последица од катастрофалних поплава у Србији и средства ће бити уплаћена на рачун који је отворила Влада Републике Србије за ове намене.

Савез геодета Србије, колективна чланица СИТС, прикупио је око 490.000 динара и наведена средства биће уплаћена у Фонд солидарности на наведени рачун Владе Републике Србије.

Друштво инжењера и техничара Гроцка, колективна чланица СИТС, посебно се ангажовало на прикупљању хуманитарне помоћи угроженим подручјима и испоручене су веће количине хране, воде за пиће и средстава за хигијену.

Многе колективне чланице Савеза прикупљају средства и ангажоване су на пружању помоћи у отклањању последица катастрофалних поплава.

Већи број чланова нашег Савеза и колективних чланица Савеза, као и Инжењерске академије Србије, различитих инжењерских струка, ангажовано је на пружању стручне помоћи и решавању многих проблема у процени и санирању насталих штета од поплава и клизишта у Србији.

Генерални секретар СИТС
Мр Бранислав Вујиновић

http://www.sits.org.rs/textview.php?file=404.html